Ден на занаятите. Анимация с гостите на хотел Астор Гардън на тема „Да си направим сами .....“

29 Юли 2020 - 29 Юли 2020
diy

Ден на занаятите. Анимация с гостите на хотел Астор Гардън на тема „Да си направим сами .....“