Актуална информация относно паркиране

25 Април 2023 Още

ВАЖНО: На 19, 20 и 21 май, по случай празника на курорта Св. св. Константин и Елена, всички гости ще могат да паркират безплатно на паркингите и в обособената зона за платено паркиране.

Във връзка с организиране на регламентирано платено паркиране на територията на к.к. Св. Св. Константин и Елена за периода от 02.05.2023 г. до 30.09.2023 г.

се определят следните условия:

1. Работно време

Считано от 02.05.2023 г. влиза в сила 24 часа работно време на следните паркинги:

Считано от 02.05.2023 г. се определя работно време от 08.00 ч. до 24.00 ч. на обособената зона за платено паркиране с обхват:

2. Преференции

  1. Ценова листа за платено паркиране на територията на посочените паркинги и платена зона SMS от 02.05.2023 г. до 30.09.2023 г. е следната:

2.1. Цена престой за 1ч./24 ч. в лева

автомобил / бус За 1 час За 24 часа
Паркинг „Черноморец“ (P1) 2 14
Паркинг „Аквахаус“ (P2) 2 14
Паркинг „Астор гардън“ (P3) 2 14
Паркинг „Дъ бей“ (P6) 2 14
Паркинг „ТЦ Приморски“ (подземен)(P4) 2 14
Паркинг „Вила Чинка“ (P5) - 30
Платена зона SMS алеи 2 -

MapSSKE_1200x1200_Parkings.jpg

2.2. Ценоразпис за абонаментни карти/ наемна цена за едно паркомясто за периода от 02.05.23 г. до 30.09.23 г. в лева с ДДС

Screenshot_4.jpg

II. Таксуване при паркиране на ППС с SMS в платена зона алеи:

Методи на плащане при почасово паркиране

  1. Паркиране чрез SMS

Клиентите на българските мобилни оператори изпращат SMS на номер 135201 за почасово паркиране с текст номера на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС. Системата приема изписване на кирилица и латиница с максимум допустими 10 символа.

Пример:

В 1234 АВ – правилно

V 1234 AV – неправилно

Б 1234 AБ – неправилно

Номер за SMS за 1 час престой 13 52 01.

1 SMS = 2 лв. + стойността на SMS по тарифата на мобилния оператор на клиента

Успешно заплащане се счита извършено, когато клиента получи обратно потвърдително съобщение. Системата изпраща напомнящо обратно съобщение 10 минути преди изтичане на платеното време за паркиране. Успешно заплащане се счита извършено, когато клиента получи обратно потвърдително съобщение.

Клиентите могат да изпратят SMS за съответния автомобил преди изтичане на текущия заплатен период. В този случай паркирането се удължава с още 1 час. При опит за плащане от страна на клиент преди началото или след края на работното време, системата връща обратно съобщение, че клиента се опитва да заплати преди началото или след края на работното време на зоната и не е бил таксуван.

2. Плащане с дебитни/кредитни карти чрез мобилно приложение „URBO parking“

За да се ползва мобилно приложение „URBO parking“ е необходимо да се изтегли приложението за Android или IOS, след което е необходимо да се извърши регистриране и да зареждане на виртуален портфейл. Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между един или повече часа. Приложението уведомява 5 минути преди изтичане срока на платеното паркиране за да може да се удължи при желание.

3. Плащане чрез QR КОД

При влизане на паркинга клиентът автоматично получава билет с отпечатан QR код. Това ще им позволи просто да го сканират и да платят, без да се налага да въвеждат никакви данни за идентификация.

qr-code-parkirane.png

4. Паркиране чрез плащане в брой

Интеграцията на системите за SMS паркиране и URBO със паркинг–системата на „Янтра паркинг“ дава възможност паркирането да бъде заплатено и на рецепциите на хотел Приморски, хотел Астор Гардън, хотел Азалия, в термален комплекс Аквахаус, както и на разплащателните терминали във всички паркинг зони в курортния комплекс.

5. Преференциално паркиране на ППС за хора с трайни увреждания

На територията на к.к. Свети Свети Константин и Елена в зоните с режим на кратковременно платено паркиране „Платена зона“ се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания без заплащане. При недостиг на паркоместа, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране. Лицата с трайни увреждания, желаещи да се възползват от преференциите, е необходимо да притежават „Карта за паркиране на хора с увреждания”, издадена по надлежен ред. Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от инспектори паркинги. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, лицето се таксува по общия ред.

6. Локално платено паркиране на ППС за наематели на търговски обекти в зоната за платено паркиране

За платената зона се предлагат абонаментни карти за паркиране по гореописания ценоразпис. Всички наематели на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД и холдинговите му дружества на територията на к.к. Св. Св. Константин и Елена ползват 20% отстъпка при заплащане на абонаменти цени за паркиране за служебни цели. Същото се удостоверява с нарочно издадена карта, на която е посочен номера на конкретен автомобил.

7. Блокиране на неправилно паркирано ППС

Услугата за платено паркиране се контролира посредством приложение за СМАРТ телефон като служителят, който осъществява контрола, след въвеждане на номера в приложението, получава информация дали е платен престоя и за колко време. ППС, което е паркирано в нарушение на нормите за паркиране в „Платена зона“, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство (скоба). Водачът на задържания със скоба автомобил заплаща разходите по прилагане на мярката в размер на 20 лева и дължимата цена за престой от 2 лева за всеки започнат час.

Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство (скоба), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от инспектори паркинги. Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

Телефон за заявка за премахване на скоба: +359 882 455 630 и +359 52 510 203.