Актуални събития и оферти в Св. св. Константин и Елена Вижте повече

Screenshot 2023-11-20 160455.png

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa International и предлага както картите Maestro и MasterCard, така и пълната гама от карти на Visa.

Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти. Към настоящия момент банката разполага с общо 266 клона и офиси в страната и чужбина, които са обект на непрекъсната оптимизация с цел максимална ефективност.

ЦКБ е агент на международната система за бързи парични преводи Western Union.