Актуални събития и оферти в Св. св. Константин и Елена Вижте повече

Screenshot 2023-11-20 162943.png

Тексим Банк

ТЕКСИМ БАНК е една от първите действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери.

Тексим Банк участва или е агент в следните платежни системи и доставчици на платежни услуги:

  • Агент на EasyPay;
  • Банкова интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА и БИСЕРА7-EUR);
  • Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);
  • Регистриращ орган на Инфонотари от 2011г.;
  • Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време (TARGET2);
  • Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)